Forma part de la Xarxa d'Observació de Cetacis (XOC)

El coneixement d'una espècie condueix a la seva protecció ja que les persones que hi conviuen, els acaben considerant com un membre actiu de la comunitat. És per això, i amb la finalitat d'involucrar la ciutadania, que estem impulsant la creació d'una xarxa d'observadors (actualment a la Costa Brava), no necessàriament experts, que puguin contribuir a la recollida de dades pel projecte amb els seus propis albiraments tant amb les seves pròpies embarcacions com des de terra ferma.

Si et fas voluntari...

  • Passaràs a formar part d'un projecte científic i d'un equip que es preocupa pel medi natural.
  • Contribuiràs a la protecció de la Costa Brava i dels cetacis que hi habiten.
  • Et farem arribar un certificat de col·laboració així com la fitxa de camp per les teves pròpies observacions.
SORT!

Per tal que les observacions siguin el màxim d'acurades possible i que incloguin totes les variables considerades rellevants, l'entitat posa a disposició una fitxa de camp on fàcilment, de manera senzilla i amena, el voluntari pot enregistrar detalladament les seves observacions.  A part, l'entitat duu a terme de manera regular cursos de formació per detectar i reconèixer els cetacis que es poden veure a la Costa Brava així com també per entendre'n la seva ecologia.