Estudiant els cetacis de la Costa Brava

L'objectiu final és, com no pot ser d'altra manera, contribuir a la protecció de la zona d'estudi per part de les administracions competents, a través no només del coneixement sinó també de la vinculació de la comunitat humana resident a l'àrea o que d'alguna manera hi té relació, entre la que destaca la comunitat de pescadors, ja siguin procedents de ports propers com per exemple el de Palamós i el de Begur.

Per assolir aquest objectiu, es dotarà a l'administració d'una eina no existent encara i que creiem que és absolutament necessària: un document on s'explica quines espècies de cetacis tenim vivint a la zona estudiada, quina és la mida de les seves poblacions i quines són les estratègies de protecció que necessiten.

A través del programa educatiu paral·lel a aquest projecte científic es pretén educar la població per a que pugui fer observacions tant des de la costa com des de mar de manera eficient; aconseguint capacitar-los per a la determinació de les espècies que albirin. Es dotarà als col·laboradors del projecte de les eines necessàries per poder reconèixer les espècies, seguint les explicacions que s'imparteixen durant la proposta educativa

 

  • Conservació dels cetacis i pesca sostenible

 Estudiar les poblacions i mirar com aquests animals interaccionen amb les diferents arts de pesca al llarg dels anys és una prioritat per tal de poder establir millores en els arts de pesca així com també per augmentar la protecció dels cetacis.

Amb aquesta finalitat, es disposa d'embarcacions per realitzar la presa de dades tant a costa com a mar obert. La informació de camp enregistrada, s'emmagatzema en una base de dades per ser tractada posteriorment. Aquesta informació permetrà elaborar una eina útil per a la gestió de les diferents espècies. A més a més, es realitzaran diverses entrevistes amb representants del sector pesquer, el qual està estretament vinculat amb el projecte, a fi i efecte d'extreure conclusions sobre com els cetacis afecten la pesca i visceversa.

Els resultats d'aquest estudi seran inclosos en un informe anual que es lliurarà a l'administració competent.

Volem donar les gràcies al Miquel Ferres (promotor del projecte Mou-te pel Mar) i a l'entitat NOA18nusos per cedir-nos les dades amablement i col·laborar amb nosaltres.  

 

  • Sortides per a estudiar els cetacis de la Costa Brava