Que fem?

Xoca l’Aleta és un projecte basat en tres branques, una científica, una participativa i una educativa. 

Pel que fa a la científica pretenem estudiar l’ecologia de les espècies a la zona i la seva relació amb les actuals arts de pesca.

En l’àmbit participatiu pretenem crear el XOC (Xarxa d’Observació de Cetacis), una xarxa formada per un conjunt de persones relacionades directament o no amb la pesca, els cetacis i les qüestions del mar en general. 

Com no pot ser d’una altra manera, la proposta educativa es basarà en la realització de cursos i tallers que es duran a terme a diferents localitats de la Costa Brava.